کلیدواژه‌ها = کشاورزی
تغییرات در کاربری اراضی و خدمات اکولوژیک محدوده سد سهند با استفاده از تکنیک سنجش‌ازدور

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 207-224

فرهاد نوری؛ هادی ویسی؛ رضا میرزایی تالارپشتی


کاربرد رهیافت سرمایه های جمعی در ارزیابی اثرات برنامه های FFS/IPM

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 113-124

هادی ویسی؛ علی علی پور؛ فاطمه دریجانی