کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعیین تجمع فلزات سنگین در گیاه حرای خور بردستان استان بوشهر با تاکید بر ضریب غنی شدگی

دوره 11، شماره 4، دی 1392

میترا چراغی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سراب؛ کمال غانمی؛ عبدالمجید دورقی


جذب زیستی سرب و کادمیوم به وسیله گیاهان آبزی علفچشمه و پونه در شرایط هیدروپونیک

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

محمود خرمی وفا؛ زهرا احمدپور؛ سعید جلالی هنرمند؛ کیانوش چقامیرزا؛ معصومه خان احمدی


ارزیابی زیستمحیطی چشمههای آبگرم منطقه مرکزی مازندران

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

سید جواد مقدسی؛ پدرام ناوی؛ مرضیه رضایی عبدلی


توانایی یونجه (Medicago sativa L.) و Glomus mosseaeدر برداشت گیاهی فلزات سنگین از خاک

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

فائزه زعفریان؛ محمد رضوانی؛ فرهاد رجالی؛ محمد رضا اردکانی؛ قربان نورمحمدی


بررسی محیط زیست تالاب سیاه کشیم

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی؛ حسین خارا؛ سید حجت خداپرست؛ امیر اکبرزاده


غلظت برخی از فلزات سنگین در بافت های ماهی اوزن برون (Acipenser stellatus) صید شده در خزر جنوبی

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

بهروز ابطحی؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ معصومه رهنما؛ عیسی شریف پور؛ محمود Mahmood؛ رضوان ا... کاظمی؛ علی حلاجیان