کلیدواژه‌ها = شهر تهران
برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصل های مختلف سال

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 161-176

10.52547/envs.2021.36368

مریم چهره ای؛ علیرضا میرزا حسینی؛ نبی اله منصوری؛ یوسف رشیدی؛ محمد حسن بهزادی


ویژگی‏ های زمین شیمیایی گرد و غبارهای میادین اصلی تهران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-84

پریا مقدسی؛ محمد یزدی؛ آیدا بیاتی


تاثیر آلودگی هوا برنوسانات اقلیمی شهر تهران

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

غلامرضا روشن؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سعید نگهبان؛ جعفر میرکتولی