تحلیل و پیش‌بینی تغییرهای کاربری زمین ها در نواحی ساحلی استان گیلان

سحر عبداللهی؛ هاشم داداش پور

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.121

چکیده
  سابقه و هدف: تغییر­های کاربری زمین در استان ساحلی گیلان در دهه‌های اخیر مشکل­ هایی مانند تخریب جنگل و تالاب، فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی، افزایش آلودگی‌های ‌محیط زیستی را بوجود آورده است. با توجه به اهمیت این منطقه بلحاظ ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد و استفاده انسان از این محیط برای انواع فعالیت‌های مسکونی، صنعتی و تفریحی لازم ...  بیشتر

اثرهای ناشی از تغییرهای کاربری زمین بر کیفیت آب کشاورزی در دشت کرمان با استفاده از روش سنجش از دور

طیبه مصباح زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 33-46

چکیده
  سابقه و هدف: کاربری زمین همواره یکی از مهم ترین شاخص‌هایی بوده است که انسان از طریق آن محیط‌زیست خود را تحت تأثیر قرار داده است. کاربری فعالیتی‌ است که انسان از طریق مصرف منبع­ های طبیعی زمینه ­های رشد و پیشرفت اجتماعی اقتصادی خود را فراهم کرده و در عین حال ساختارها و فرآیندهای موجود در محیط‌زیست را تغییر می‌دهد. یکی از مهم ترین ...  بیشتر

مدلسازی اثرات تغییر کاربری زمین بر خدمات آبی اکوسیستم با استفاده از یک سامانه پشتیبان سیاستگذاری

اردوان زرندیان؛ احمد رضا یاوری؛ حمید رضا جعفری؛ حمید امیرنژاد

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 97-112

چکیده
  سنجش کمیت و پیش بینی اثرات تغییر در خدمات آبی اکوسیستم به واسطه اقدامات انسانی یکی از موضوعات پیچیده در ارزیابی های محیط زیستی است که میتواند از طریق کاربست مدل های دینامیک و فضایی خدمات اکوسیستمی تسهیل گردد. این مقاله چگونگی کاربرد مدل WW PSS را برای محاسبه تعادل و خدمات آبی اکوسیستم در شرایط پایه و سنجش اثرات تغییر در پوشش جنگلی بر ...  بیشتر

روش مکان یابی در مجموعه های زیستی

سعید میرریاحی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1387

چکیده
  اکثر شهرهای بزرگ هزینه های سنگین اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و ... را در اثر دگرگونی های ناشی از مهاجرت روستائیان به شهرها متحمل می شوند واغلب ساکنین به علت عدم وجودمحیط زیست سالم ( محیطی منطبق بر امکانات – نیازها و اهداف جامعه سالم ) و عدم مدیریت مناسب در رنج و زحمت به سر می برند. در اثر تحولاتی چون صنعتی شدن جوامع ، و به خصوص در کشور ما ...  بیشتر