نویسنده = محمد یزدی
ویژگی‏ های زمین شیمیایی گرد و غبارهای میادین اصلی تهران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-84

پریا مقدسی؛ محمد یزدی؛ آیدا بیاتی


زمین‌شیمی محیط‌زیستی چشمه‌های آب گرم بندرعباس، جنوب ایران

دوره 12، شماره 3، مهر 1393

گیتی فیروزی؛ محمد یزدی؛ پدرام ناوی؛ آیدا بیاتی