نویسنده = سحر رضائیان
ارزیابی ریسک محیط‎زیستی پروژه‎های انتقال گاز (مطالعه موردی: خط لوله 24 اینچ تسوج - سلماس)

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 67-74

سحر رضائیان؛ سید علی جوزی؛ مهدی ایرانخواهی


ارزیابی خطر محیط‎زیستی فاز بهره برداری واحد الفین شرکت پتروشیمی بندر امام به روش تطبیقی HAZAN و Frank And Morgan

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-104

سید علی جوزی؛ سحر رضائیان؛ سیده نجمه حیدری پیربلوط


تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر مورفولوژی رودخانه کارون (مطالعه موردی: محدوده سد گتوند تا تنگ عقیلی شوشتر)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

سحر رضائیان؛ سید علی جوزی؛ مریم ایزدنیا؛ جعفر مرشدی؛ نسرین مرادی مجد