کلیدواژه‌ها = نفت خام
تاثیر مخلوط دو گیاه یونجه (Medicago sativa) و فسکیو (Festuca arundinacea) در گیاه پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

ملک حسین شهریاری؛ غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ مونا پدیداران


مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت

دوره 3، شماره 10، دی 1384

داریوش مینایی تهرانی؛ علی حرفت منش؛ فرود آذری دهکردی