تحلیل شبکه اجتماعی سازمان ‏های فعال در احیای دریاچه ارومیه

سید رضا اسحاقی؛ یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ عبدالمطلب رضایی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 239-258

https://doi.org/10.52547/envs.18.4.239

چکیده
  سابقه و هدف: مجموعه عوامل با اثرات تشدیدکنندگی بر روی یکدیگر، منجر به خشکی دریاچه ارومیه گردیده ‏اند. جامعه ‏ای که درگیر و در تعامل با حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده‏ اند به خوبی به وظایف خود عمل نکرده ‏اند که باعث بروز تخریب محیط‏زیست شده اند. هدف این مطالعه تحلیل شبکه اجتماعی سازمان های فعال در احیای دریاچه ارومیه در مورد مسائل ...  بیشتر

کاهش تراز آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر وضعیت مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دول، شهرستان ارومیه)

مهدی امینی؛ حسین کوهستانی؛ فاطمه کاظمیه

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.165

چکیده
  سابقه و هدف: مهمترین مخاطره طبیعی که در سال‌های اخیر در ایران درحال رخ دادن است، کاهش سطح آب دریاچه ارومیه می‌باشد که هزینه‌ی زیادی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی متوجه ساکنان روستایی پیرامون خود کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و ‌محیط زیستی دهستان دول شهرستان ...  بیشتر