کلیدواژه‌ها = ارزیابی چرخه حیات
بررسی اثرات زیست محیطی فرآیند دفع لجن صنعتی پالایشگاه روغن با رویکرد ارزیابی چرخه حیات با استفاده از مدل ارزیابی اثرات CML-Baseline

دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 245-260

10.52547/envs.2022.1158

هانیه کاظمی موید؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مصطفی پناهی؛ زهرا عابدی؛ حمیدرضا غفارزاده


مقایسه اثرهای محیط‌زیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 85-98

10.52547/envs.2021.33920

غلامرضا نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه؛ امید حسن زاده مقیمی