اولویت بندی طرح های مدیریتی مراتع در چارچوب مفهوم خدمات اکوسیستم: مطالعه موردی مراتع استان فارس

درنا جهانگیرپور؛ حسن آزرم؛ عباس میرزایی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 125-142

https://doi.org/10.52547/envs.30944

چکیده
  سابقه و هدف: در سال‌های اخیر تخریب مراتع طیف وسیعی از خدمات اکوسیستم را برای میلیاردها نفر از مردم که معیشت آنها متکی به منابع طبیعی است، کاهش داده است. با اعمال مدیریت صحیح مراتع می ­توان ظرفیت مراتع را برای بهره بردن از خدمات اکوسیستم تا چند برابر افزایش داد. الگوی غالب مدیریت مراتع، تهیه و اجرای طرح­های مرتعداری است. این طرح ­ها ...  بیشتر

تاثیر تغییر کاربری/پوشش زمین بر خدمات اکوسیستم در استان گلستان

حمیدرضا کامیاب؛ نسیم شعبانی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.29252/envs.17.2.43

چکیده
  سابقه و هدف: اکوسیستم خدمات متنوعی را عرضه می ­کند، که با توجه به نوع اکوسیستم و وضعیت آن در کمّیت و کیفیت دارای تفاوت­ هایی است. برآورد خدمات اکوسیستم برای حمایت از فرآیندهای آمایش و برنامه­ ریزی سرزمین بسیار مهم است. به دلیل رشد شهری و اثرات آن، خدمات اکوسیستم تحت فشار شدید قرار گرفته ­اند. در بین فعالیت­ های انسانی که خدمات ...  بیشتر