رویکرد حفاظتی به گونه در حال انقراض سُرخدار (.Taxus baccata L) با بهینه‌‌سازی کشت کالوس برای تولید تاکسول

مرضیه سرمدی؛ ناصر کریمی؛ محمد حسین میرجلیلی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 213-228

چکیده
  سابقه و هدف: گیاه سُرخدار بعنوان مهمترین منبع تولید ترکیب ضد سرطان تاکسول، یکی از گونه‌های جنگلی بومی ایران است. این گیاه به دلیل رشد و زادآوری پایین و برداشت بی‌رویه از طبیعت در شمار گونه‌های در معرض انقراض قرار دارد. استفاده از تکنیک کشت بافت می‌تواند رویکرد بهره­برداری از این گیاه باارزش برای تولید تاکسول را از عرصه ­های طبیعی ...  بیشتر