سمیت زیستی نانوذرات نقره

فاطمه میرزاجانی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 129-138

چکیده
     امروزه نانوذرات سنتزی گستره وسیعی از ذرات با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد را دربر می‌گیرند و کاربردهای زیادی در حوزه نانوتکنولوژی  دارند. خواص ویژه نانوذرات و برهمکنش آنها با مولکول‌های زیستی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. این ذرات به دلیل اندازه کوچک و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، قابلیت استفاده در علوم مختلف، مخصوصاً ...  بیشتر