کلیدواژه‌ها = آزمون انتخاب
مقایسه روش‌های ترجیح بیان‌شده در ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی (بررسی موردی: جنگل‌های حرا قشم)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-88

زهرا مشایخی؛ غلامعلی شرزه ای؛ افشین دانه کار؛ وحید ماجد


ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 155-176

نرگس پورطوسی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد قربانی