کلیدواژه‌ها = گرد و غبار
ارزیابی انتشار گرد و غبار با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی شهرستان کاشان

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 69-80

10.48308/envs.2023.1177

الهام پورمعافی اصفهانی؛ سید علی المدرسی؛ محمد موسایی سنجره ای؛ حامد حق پرست


آشکارسازی و مسیریابی رخداد گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل عددی در استان اصفهان

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-116

10.29252/envs.18.1.105

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی


شناسایی گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران بر مبنای الگوریتم سنجه DAI و داده های طیفی سنجنده مودیس

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 151-162

10.29252/envs.17.3.151

آذر فاریابی؛ حمیدرضا متین فر؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر نوروزی


ویژگی‏ های زمین شیمیایی گرد و غبارهای میادین اصلی تهران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-84

پریا مقدسی؛ محمد یزدی؛ آیدا بیاتی


مسیر‌یابی رخداد گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران (سپتامبر 2008)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

ساویز صحت کاشانی؛ غلامعلی کمالی؛ مجید وظیفه دوست؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد فخرایی پور