کلیدواژه‌ها = برنج
ارزیابی جریان انرژی، ذخیره کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در سناریوهای تولید برنج

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 187-212

محمد حسین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سلمان دستان؛ حسین عجم نوروزی