کلیدواژه‌ها = آبیاری
بررسی تغییرات عملکرد و موازنه آب برنج در استان گیلان تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 61-80

10.52547/envs.2022.1013

بهنام کامکار؛ پویا اعلایی بازکیایی؛ پریسا علی زاده دهکردی؛ ابراهیم امیری


تعیین ویژگی و شاخص کیفیت آب رودخانة کُر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

وحیده شیخی؛ فرید مر؛ عطا شاکری