کلیدواژه‌ها = جمعیت
بررسی تراکم، ترکیب سنی و جنسی آهو (Gazella subgutturosa) در پارک ملی گلستان

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 141-154

حسین وارسته مرادی؛ میثم مددی


بررسی تنوع و تفرق ژنتیکی برخی جمعیت های زیره پارسی (Bunium persicum (Boiss با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD

دوره 7، شماره 2، دی 1388

مریم پژمان مهر؛ محمد اسماعیل حسنی؛ سید محمد فخر طباطبایی؛ جواد هادیان


بررسی سه ساله وضعیت پرندگان پارک ملی بوجاق

دوره 3، شماره 11، فروردین 1385

عباس عاشوری؛ کامران زلفی نژاد


وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل

دوره 3، شماره 10، دی 1384

الهام شیخ جباری؛ حسین شیخ جباری