کلیدواژه‌ها = عناصر سنگین
تأثیر کاربرد ترکیبات آلی بر میزان سرب، نیکل و کادمیوم لجن فاضلاب شهری (مطالعه موردی: لجن فاضلاب تصفیه خانه ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.48308/envs.2024.1380

محمد علی بهمنیار؛ سید مصطفی عمادی؛ مهدی قاجارسپانلو؛ مهدی حسینی


تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی (مطالعه موردی: دشت مشهد)

دوره 12، شماره 2، تیر 1393

طیبه صفری؛ غلامحسین حق نیا؛ شمس الله ایوبی؛ امیر فتوت؛ علی کریمی