ارزیابی غلظت کل، آلودگی و گونه‌سازی فلزات بالقوه سمی در خاک‌های کشاورزی دشت جوین (سبزوار، استان خراسان رضوی)

بهناز نادری؛ افشین قشلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1330

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی خاک‌های به فلزات بالقوه سمی امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوضه سلامت مواد غذایی و سلامتی انسان است. بیشتر ارزیابی‌هایی که در ایران بر روی آلودگی‌های خاک‌های کشاورزی صورت گرفته با در نظر گرفتن غلظت کل فلزات در خاک انجام شده است در صورتی که فلزات در خاک‌ها به شکل‌ها یا گونه‌های مختلف شیمیایی حضور دارند که ...  بیشتر

بررسی تجمع فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در برخی اندام های کاکایی سیبری (Larus heuglini) در ذخیره گاه زیست کره حرا

ابراهیم هوشیاری؛ علیرضا پور خباز

دوره 9، شماره 2 ، دی 1390

چکیده
  فلزات سنگین ازمهم ترین آلاینده های سمی در اکوسیستم های آبی بوده که پرندگان آبزی موجود در این زیستگاه ها در معرض بسیاری از این آلاینده ها قرار می گیرند. سمیت این فلزات روی کاکایی سیبری در ذخیره گاه زیست کره حرا تا کنون در ایران گزارش نشده است. هدف از تاحقیق حاضر اندازه گیری میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم و روی در اندام های کلیه ، کبد و ...  بیشتر