کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهی سونگ Luciobarbus esocinus در سناریوهای مختلف اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.48308/envs.2024.1322

محمود رضایی؛ عبدالرحیم پذیرا؛ حسین مصطفوی؛ آزاد تیموری؛ فاضل امیری


تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع و سطح های غذایی فون خاک در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های گلندرود)

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 135-152

زینب احمدی؛ داود کرتولی نژاد؛ مریم ملاشاهی؛ معصومه شایان مهر


تغییرات در کاربری اراضی و خدمات اکولوژیک محدوده سد سهند با استفاده از تکنیک سنجش‌ازدور

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 207-224

فرهاد نوری؛ هادی ویسی؛ رضا میرزایی تالارپشتی


ساختار زادآوری و تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای موجود در زیر اشکوب جنگل کاری های خالص و آمیخته بلند مازو

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

عین اله روحی مقدم؛ سید محسن حسینی؛ عزت اله ابراهیمی؛ احمد رحمانی؛ مسعود طبری


ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

فخرالدین هاشمی شادگان؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی


مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونه های علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهت های مختلف جغرافیایی جنگل های زاگرس

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

جواد میرزایی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ مهرداد کهزادی


معنای بوم شناسانه منظر

دوره 3، شماره 12، تیر 1385

رضا سیروس صبری


تنوع زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 11، فروردین 1385

فراهم احمدزاده؛ آذرمیدخت خیراندیش


تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 3، شماره 9، مهر 1384

علی ابوالحسنی سورکی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ حسین کرمانیان