نویسنده = حسین کرمانیان
بررسی اثر دفعات بازیافت کاغذ باطله NSSC بر ویژگی های خمیر بازیافتی حاصل از آن

دوره 9، شماره 2، دی 1390

زهرا رزم پور؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ سعید مهدوی؛ مهدی رحمانی نیا


تولید خمیر کاغذ از کاه گندم با روش سازگار با محیط زیست هیدروکسید پتاسیم

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

سید مجید ذبیح زاده؛ محمد تقی اسدالله زاده؛ مریم احمدی؛ حسین کرمانیان


جداسازی یک مخلوط باکتریایی تجزیه کننده هیدروکربن های ذغال سنگی ومحلول سازی ضایعات ذغال سنگ

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

علی ابوالحسنی سورکی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ حسین کرمانیان


تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 3، شماره 9، مهر 1384

علی ابوالحسنی سورکی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ حسین کرمانیان