نویسنده = غلامرضا نبی بیدهندی
مقایسه اثرهای محیط‌زیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 85-98

10.52547/envs.2021.33920

غلامرضا نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه؛ امید حسن زاده مقیمی


استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده

دوره 8، شماره 2، دی 1389

اکبر باغوند؛ علی دریابیگی زند؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی


بررسی کیفیت آب رودخانه قشلاق با استفاده از شاخص های کیفی آب

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

بابک جعفری سلیم؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ امیر سالمی؛ مسعود طاهریون؛ مجتبی اردستانی


مروری بر روش های مختلف پینچ آبی برای کاهش مصرف آب و تولید پساب در صنعت

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ شاهین محمدنژاد


ارزیابی استفاده از ازن در گندزدایی آب آشامیدنی مطالعه موردی : تصفیه خانه آب تهران پارس

دوره 5، شماره 2، دی 1386

حسن هویدی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حمید رضا جعفری؛ تورج نصرآبادی؛ تکتم شهریاری