نویسنده = سارا کرمی
بارزسازی گردوخاک با روش‌های سنجش از دور و مدل های عددی

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 53-80

10.48308/envs.2022.1129

راضیه پیله وران؛ زهرا راستگو؛ سارا کرمی؛ بهروز مرادپور


شناسایی کانون‌های گردوغبار با استفاده از مدل WRF - Chem و طرح‌واره‌های فرسایش بادی GOCART و AFWA (طوفان شبیه سازی شده 2 خرداد 1397)

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 91-110

10.52547/envs.33897

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ علی سلاجقه؛ غلامرضا زهتابیان؛ عباس رنجبر؛ ماریو مارسلو میگیلتا؛ سارا کرمی


قابلیت های مدل عددی Chem-WRF در برآورد غلظت گرد و خاک (مطالعه موردی طوفان گرد و خاک تهران)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 115-126

امیرحسین نیک فال؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ساویز صحت کاشانی