نویسنده = بهرام حسن زاده کیابی
ارزیابی خطر مهاجم شدن گونه غیربومی (Coptodon zillii (Gervais, 1848 در تالاب انزلی با استفاده از مدل AS - ISK

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 255-270

10.29252/envs.18.2.255

سیدداریوش مقدس؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسین رحمانی


ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 209-224

10.29252/envs.17.3.209

کمال خضری؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسین ولیخانی؛ جابر اعظمی


بررسی فراوانی و تنوع زیستی گونه های ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران

دوره 6، شماره 2، دی 1387

رضا بناگر؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ سید محمود قاسمپوری


تفاوت های درون گونه ای Pontogammarus maeoticus در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 2، شماره 5، مهر 1383

ناهید نهاوندی؛ مسعود شیدایی؛ علیرضا میرزاجانی؛ بهرام حسن زاده کیابی


بررسی پلی مورفیسم ناحیه کنترل mtDNA تاسماهی ایرانی Acipenser persicus در رودخانه سفید رود و جنوب شرقی دریای خزر

دوره 1، شماره 2، دی 1382

فریبا عطائی؛ محمد پورکاظمی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ مسعود شیدایی