تعیین کننده‌های ردپای بوم‌شناختی در منطقه منا: کاربرد رهیافت تجزیه و تحلیل کرانه‌های نامحدود

نیکتا لطافت؛ محمدحسن طرازکار

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 103-124

https://doi.org/10.52547/envs.30265

چکیده
  سابقه و هدف: تخریب محیط زیست از جمله انتشار گازهای گلخانه ­ای در جو، جنگل زدایی و نابودی شیلات نشان می ­دهد که تقاضای انسان از ظرفیت بیوسفر فراتر رفته است. بنابراین ، در اکثر مطالعات زیست محیطی، از انتشار گازهای گلخانه­ ای به عنوان یکی از شاخص­ های اثرات زیست محیطی استفاده شده است. اما ضعف عمده این مطالعات این است که انتشار گازهای ...  بیشتر