نویسنده = حمید سرخیل
مدل سازی و تخمین آلودگی صوتی در سکوی ایستگاه های متروی دروازه دولت و تجریش کلان شهر تهران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-128

10.52547/envs.2021.1004

حمید سرخیل؛ زینب کریمی اصل؛ محمد طلائیان عراقی


ارزیابی سطح اطمینان در یک مدل سازی فضایی برای شناسایی احتمال آلایندگی هوا (NO2 , CO) درکلانشهر تهران

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 187-202

10.29252/envs.18.2.187

حمید سرخیل؛ مریم فخاری؛ بهزاد رایگانی؛ جواد بداق جمالی