نویسنده = اسکندر زند
ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Yunker)با استفاده از نشانگرهای مولکولی و پروتئینی

دوره 9، شماره 4، تیر 1391

سارا تاجدوست؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فریبا میقانی؛ اسکندر زند؛ زهرا نورمحمدی


بررسی مقاومت سوروف (Echinochloa spp.) به برخی علف کش های رایج در شالیزارهای ایران

دوره 9، شماره 2، دی 1390

محمد بیطرفان؛ حسن محمدعلیزاده؛ اسکندر زند؛ بیژن یعقوبی؛ فاطمه بناکاشانی


بررسی مقاومت توده های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در استان فارس

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

حمید رضا ساسان فر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


زیست سنجی بذر و آنزیم ACCase به منظور مطالعه مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به بازدارنده های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات(APP)

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

جاوید قرخلو؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ علی قنبری؛ ماریا اسونا؛ رافائل دپرادو


ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش آترازین

دوره 5، شماره 4، تیر 1387

ابراهیم ایزدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند؛ مهدی نصیری محلاتی؛ امیر لکزیان


بررسی اثر سطوح مختلف ماده افزودنی سیتوگیت و علف کش کلریدازون +فن مدیفام بر عملکرد و اجزاء عملکرد چغندر قند

دوره 5، شماره 1، مهر 1386

امیر عباس قربانی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی میبدی؛ سمیه فروزش؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ میرتراب کاظمی پور اسفهلان


پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور

دوره 2، شماره 5، مهر 1383

اسکندر زند؛ محمدرضا موسوی؛ رضا دیهیم فرد؛ آذر ماکنالی؛ ناصر باقرانی؛ محمد فریدون پور؛ رضا طباطبایی نیم آورد


خط مشی های کاهش مصرف سموم علف کش

دوره 1، شماره 3، فروردین 1383

10.29252/envs.2004.101228

رضا دیهیم فرد؛ اسکندر زند؛ هومان لیاقتی؛ سعید صوفی زاده