نویسنده = افشین سلطانی
ارزیابی جریان انرژی، ذخیره کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در سناریوهای تولید برنج

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 187-212

محمد حسین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سلمان دستان؛ حسین عجم نوروزی


تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در نظام‌های تولید برنج

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-28

سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ رضا یدی


تجزیه و تحلیل شاخص‌های انرژی در نظام‌های تولید برنج در منطقه نکا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 53-66

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ افشین سلطانی


ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان

دوره 9، شماره 2، دی 1390

محمد حسین رجبی؛ افشین سلطانی؛ بیتا وحیدنیا؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی