نویسنده = سلمان دستان
بررسی سنجه‌های انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید سویا، استان گلستان، ایران

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 241-268

10.52547/envs.26986

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ سلمان دستان؛ علیرضا فروغی نیا


ارزیابی جریان انرژی، ذخیره کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در سناریوهای تولید برنج

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 187-212

محمد حسین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سلمان دستان؛ حسین عجم نوروزی


تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در نظام‌های تولید برنج

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-28

سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ رضا یدی