نویسنده = عباس رنجبر
شناسایی کانون‌های گردوغبار با استفاده از مدل WRF - Chem و طرح‌واره‌های فرسایش بادی GOCART و AFWA (طوفان شبیه سازی شده 2 خرداد 1397)

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 91-110

10.52547/envs.33897

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ علی سلاجقه؛ غلامرضا زهتابیان؛ عباس رنجبر؛ ماریو مارسلو میگیلتا؛ سارا کرمی


ارزیابی آسایش حرارتی انسان در فضای باز شهری مطالعه موردی: استان قم

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 167-186

فائزه نوری؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم فتاحی


قابلیت های مدل عددی Chem-WRF در برآورد غلظت گرد و خاک (مطالعه موردی طوفان گرد و خاک تهران)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 115-126

امیرحسین نیک فال؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ساویز صحت کاشانی