نویسنده = علی اکبر متکان
طبقه بندی محصولات کشاورزی با شبکه کانولوشنی عمیق مبتنی بر شاخص محصول

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 37-52

10.48308/envs.2022.1126

محمدرضا گیلی؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا


توسعه مفهومی عامل مبنا و بهینه‌سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در تخصیص منابع آب

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 165-184

امین حسینی اصل؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر متکان


بهینه سازی مسیرخطوط انتقال نفت با بکارگیری پارامترهای مکانی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در GIS

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 141-162

شهرام محمدی؛ علی اکبر متکان؛ سید حسین پورعلی؛ بابک میرباقری؛ پروین احمدپور


بررسی کاربرد سنجش از دور در آشکارسازی آلودگی‌های نفتی دریا

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

علی اکبر متکان؛ محمد حاجب؛ زینب آذرخش


تهیه نقشه خطر فرسایش و تولید رسوب حوضه آبخیز سد دز با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

سید حسین پورعلی؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل


ایجاد پایگاه داده جغرافیایی پایه برای حوزه آبریز مادر سو در استان گلستان – ایران

دوره 5، شماره 2، دی 1386

امین حسینی اصل؛ علی اکبر متکان؛ فریده جاوید؛ حسین پورعلی