نویسنده = الهام ابراهیمی
اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گوزن قرمز خزری (Cervus elaphus maral) در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 229-242

10.48308/envs.2023.1260

فرید سلمان پور؛ فراهم احمد زاده؛ رومینا سیاح نیا؛ بهرام کیابی


بررسی تاثیر مانع فیزیکی بر تمایز ژنتیکی ماهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo caspius) در رودخانه دلیچای در پارک ملی لار با استفاده از توالی‌یابی نسل جدید

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 89-102

10.52547/envs.32496

سیده نرجس طباطبائی؛ اصغر عبدلی؛ ایرج هاشم زاده سقرلو؛ فراهم احمدزاده؛ لوئیس برناتچز


پیش‌بینی پتانسیل توزیع گونه‌ای کفتار راه‌راه (Hyaena hyaena) در پاسخ به تغییرات اقلیمی در ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 215-232

الهام ابراهیمی؛ فراهم احمد زاده؛ بابک نعیمی