آ

 • آذری دهکردی، فرود مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • آق، ناصر بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر [دوره 3، شماره 11، 1385]

ا

 • ابراهیمی پور، غلامحسین بررسی اثر عوامل محیطی موثر در تجزیه نفت خام توسط باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت و وزن سنجی ترکیبات نفتی مصرف شده توسط این باکتری در شرایط بهینه [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • ابوالحسنی سورکی، علی تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • اجتهادی، حمید اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • احمدزاده، فراهم تنوع زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • ایرانی بهبانی، هما باغ ایرانی- مکان همبستگی؛شهر- طبیعت- منظر مورد مطالعاتی:تهران و باغ وحش هایش [دوره 3، شماره 12، 1385]

 • اکبری، بهرام استفاده از چند پسماند آلی به عنوان بستر رشد برای گیاهان سوزنی برگ [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • امینی، طیبه اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • امین زاده، بهناز حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1385]

ب

 • برق جلوه، شهیندخت چارچوبی مفهومی برای برنامه علمی پژوهش در واحد پژوهش برنامه ریزی و طراحی محیط [دوره 3، شماره 12، 1385]

 • بهرامی، بهرنگ حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد [دوره 3، شماره 12، 1385]

ت

 • توکلی، مجید مطالعات یک بیورآکتور با بستر متراکم به منظور حذف نیترات در پسابهای صنعتی [دوره 3، شماره 9، 1384]

ج

 • جواهری بابلی، مهران بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر [دوره 3، شماره 11، 1385]

ح

 • حرفت منش، علی مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • حسندخت، محمدرضا ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • حسن زاده کیابی، بهرام تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی شاه کولی در رودخانه های هراز و گزافرود [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • حلمی اسکوئی، پیام حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه [دوره 3، شماره 12، 1385]

خ

 • خیراندیش، آذرمیدخت تنوع زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • خسروی، فخری باغ ایرانی- مکان همبستگی؛شهر- طبیعت- منظر مورد مطالعاتی:تهران و باغ وحش هایش [دوره 3، شماره 12، 1385]

د

 • دانه کار، افشین بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • دیرکس، رنه بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی [دوره 3، شماره 12، 1385]

ر

 • ریاضی، برهان ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه ایرانی در پارک ملی خجیر و ارائه مدل مطلوبیت به کمک روش HEP [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • رحمانی، حسین تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی شاه کولی در رودخانه های هراز و گزافرود [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • رحمانی، حمیدرضا بررسی وضعیت نیترات در خاک ،آب و گیاه اراضی سبزیکاری منطقه برا آن اصفهان [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • رعایایی اردکانی، محمد تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1384]

ز

 • زارع، حبیب اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • زارع مایوان، حسن شناسایی قارچهای آربوسکولار ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • زلفی نژاد، کامران بررسی سه ساله وضعیت پرندگان پارک ملی بوجاق [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • زنگنه، سیما شناسایی قارچهای آربوسکولار ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران [دوره 3، شماره 10، 1384]

س

ش

 • شاه ولی، منصور پایداری زیست محیطی: از چشم انداز ارتباطی [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • شیخ جباری، الهام وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • شیخ جباری، حسین وضعیت زیستی و تنوع گونه ای مهره داران استان اردبیل [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • شیدایی، مسعود تنوع ریختی درون گونه ای و میان گونه ای در گونه های جنس در ایران [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • شریف زادگان، محمدحسین ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی برای برنامه ریزی منطقه ای در حوزه های سه گانه زیست محیطی البرز به روش سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • شعیبی، عباس حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه [دوره 3، شماره 12، 1385]

 • شعبانی، نگین برنامه ریزی سبز راه:تلفیق تفرج و حفاظت از منظر شهری نمونه موردی: رود دره درکه- تهران [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • شعبانی، نگین حفاظت از دالان های رودخانه به عنوان یک زیر ساخت شهری نمنه موردی دالان رودخانه اوین- درکه [دوره 3، شماره 12، 1385]

 • شکیبا، علیرضا تغییر پذیری موادآلی موجود در خاک نسبت به سناریوهای متفاوت تغییر اقلیم در مقیاس جهانی [دوره 3، شماره 9، 1384]

ص

 • صفا ایسینی، هنگامه بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز [دوره 3، شماره 11، 1385]

ط

ع

 • عاشوری، عباس بررسی سه ساله وضعیت پرندگان پارک ملی بوجاق [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • عظیمی، ناصر اقتصاد اگوتوریسم و کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • علی موسوی، سیده عذرا استفاده از چند پسماند آلی به عنوان بستر رشد برای گیاهان سوزنی برگ [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • علی موسوی، سیده عذرا ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1385]

ف

 • فتحی، حمید ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی برای برنامه ریزی منطقه ای در حوزه های سه گانه زیست محیطی البرز به روش سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • فدایی، فاطمه تنوع ریختی درون گونه ای و میان گونه ای در گونه های جنس در ایران [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • فردوسی، اتوسا بررسی اثر عوامل محیطی موثر در تجزیه نفت خام توسط باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت و وزن سنجی ترکیبات نفتی مصرف شده توسط این باکتری در شرایط بهینه [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • فیضی، محسن نقش پارکهای شهری در یک کلان شهر [دوره 3، شماره 12، 1385]

 • فولادی، جمشید بررسی اثر عوامل محیطی موثر در تجزیه نفت خام توسط باکتری اکستریم هالوفیل نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت و وزن سنجی ترکیبات نفتی مصرف شده توسط این باکتری در شرایط بهینه [دوره 3، شماره 10، 1384]

ک

 • کامرانی، احسان بررسی ساختار جنگل های حرا در حوزه کولقان، تیاب و کلاهی در تنکه هرمز [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • کرمی، محمود ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه ایرانی در پارک ملی خجیر و ارائه مدل مطلوبیت به کمک روش HEP [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • کریمی، فرح شناسایی قارچهای آربوسکولار ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • کرمانیان، حسین تنوع زیستی باکتریایی و تعداد کل کل باکتری های قابل کشت در منطقه جزری مدی سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • کلانی، نازنین ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه ایرانی در پارک ملی خجیر و ارائه مدل مطلوبیت به کمک روش HEP [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • کی نوش، شاهین فرهنگ طبیعت یا طبیعت فرهنگ در رویکرد به واقعیت گرائی سازنده [دوره 3، شماره 12، 1385]

م

 • متکان، علی اکبر تغییر پذیری موادآلی موجود در خاک نسبت به سناریوهای متفاوت تغییر اقلیم در مقیاس جهانی [دوره 3، شماره 9، 1384]

 • متین فر، عباس بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به عنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • محرمی پور، سعید ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در 15 توده بومی پیاز ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1385]

 • مظاهری اسدی، مهناز زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی [دوره 3، شماره 10، 1384]

 • میلر، پاتریک بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی [دوره 3، شماره 12، 1385]

 • مینایی تهرانی، داریوش مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت [دوره 3، شماره 10، 1384]

ن

و

 • وثوقی، منوچهر مطالعات یک بیورآکتور با بستر متراکم به منظور حذف نیترات در پسابهای صنعتی [دوره 3، شماره 9، 1384]

ی

 • یوسف زادی، مرتضی شناسایی قارچهای آربوسکولار ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران [دوره 3، شماره 10، 1384]