نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.29252/envs.35102

چکیده

سابقه و هدف:
سیاست‌های توسعه پایدار به نحوی طراحی می‌شوند که فرایندهای تولید و محصولات تولیدی سازگار با محیط زیست بوده و کمترین اثرات جانبی منفی را به محیط‌زیست وارد نمایند. ابزار لازم برای این سیاستگذاری در اختیار داشتن مقدار و قیمت نهاده‌ها  از یک‌طرف و ستانده‌های مطلوب و نامطلوب از طرف دیگر می‌باشد.  از آنجا که قیمت ستانده‌های نامطلوب در فرایند تولید موجود نیست لازم است این قیمت‌ها برآورد شود. قیمت سایه‌ای هر واحد ستانده نامطلوب نشانه این است که چنانچه یک واحد از این ستانده بیشتر تولید شود چه هزینه اضافی (کاهش تولید مطلوب یا بکارگیری نهاده‌های بیشتر) به جامعه تحمیل می‌شود. معمولا" سیاست‌های کاهش آلودگی مبتنی بر بازار مثل اخذ مالیات آلودگی و قیمت‌گذاری و صدور مجوز آلایندگی براساس قیمت سایه‌ای برآورد شده برای هر آلاینده تعیین می‌شود. از این رو محاسبه قیمت سایه‌ای آلاینده ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش صنعت و بخصوص صنایع انرژی‌بر یکی از مهمترین بخش‌های آلاینده در کشور محسوب می‌شوند. استان اصفهان بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش صنعت در کشور را دارد.
مواد و روش‌ها:
 در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی تصادفی ناپارامتری داده­ها  به تخمین قیمت سایه‌ای CO2در صنایع انرژی‌بر استان اصفهان می‌پردازیم. داده‌های مالی شامل فروش سالانه، ، نیروی کار تولیدی، هزینه مواد اولیه اصلی، موجودی سرمایه از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها برای سال منتهی به 1396 جمع آوری شده و میزان مصرف انرژی و نوع انرژی مصرفی و درصد هریک از  آنها از بخش فنی کارخانه  با استفاده از پرسشنامه‌ جمع‌آوری و تکمیل گردیده است.نتایج و بحث: از فروض این پژوهش متفاوت بودن قیمت سایه‌ای CO2در صنایع مختلف بود که نتایج بدست آمده نشان داد اغلب صنایع منتخب قیمت سایه‌ای متفاوتی از یکدیگر دارند. نتایج نشان می‌دهد بالاترین میانگین قیمت سایه‌ای با 143.214هزار ریال برای هر تن CO2 متعلق به گروه صنایع غیرفلزی می‌باشد که بیشتر کارخانه‌های تولیدی گروه سیمانی‌ها و آجرهای نسوز هستند. گروه، صنایع فلزی باکارخانه‌های تولید آهن و فولاد و سایر فلزات غیر آهنی با میانگین قیمت سایه‌ای52.246 هزار ریال برای هر تن  CO2در رتبه دوم  قرار داشته و در ادامه صنایع پتروشیمی و شیمیایی با میانگین قیمت سایه‌ای5.700 هزار ریال در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. همانگونه که انتظار می‌رفت میانگین قیمت سایه‌ای (هزینه نهایی کاهش آلودگی) در گروه‌های مختلف متفاوت خواهد بود به عبارت دیگر برای کاهش یک واحد انتشار دی اکسیدکربن، هر بنگاه باید از ارزش متفاوتی از تولیدش صرف‌نظر نماید.
نتیجه‌گیری:
 نتایج بدست آمده نشان داد با توجه به تفاوت قابل ملاحظه هزینه‌ نهایی کاهش آلودگی در گروه‌های مورد بررسی، مقررات زیست محیطی باید متناسب با هر صنعت تعیین و تنظیم شود. استفاده از روش‌های کاهش آلودگی مبتنی بر بازار به جای روش‌ دستور و کنترل و زمینه‌سازی برای ایجاد بازار مجوز آلایندگی در کشور با توجه به‌اینکه هزینه کنترل و کاهش آلودگی را در حداقل هزینه میسر می‌کند، از دیگر پیشنهادهای این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating the shadow price of CO2 in the Isfahan province energy intensive industries using Stochastic Non-parametric Envelopment of Data approach (StoNED)

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Jalayeri 1
  • Mohammadhasan Vakilpoor 1
  • Sadegh Khalilian 2
  • Hamed Najafi Alamdarloo 2

1 Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:
 Sustainable development policies are designed to be consistent with production processes and environmentally friendly products and to have the least negative impact on the environment. The tools needed to implement these policies are to have the amount and price of the inputs on one side and to have the amount and price of the desired and undesirable output on the other hand. Since the prices of undesirable products in the production process are not available, it is necessary to estimate these prices. The concept of the shadow price of each unit of undesirable output is that if an additional unit is produced from this output, what additional cost will be imposed on the community including the reduction of desired production or the use of more inputs. Market-based pollution reduction policies, such as taxing pollution, pricing, and issuing pollution permits, are usually determined based on the estimated shadow price of each pollutant. Therefore, it is important to calculate the shadow price of pollutant. The industrial sector, especially the Energy intensive industries, is one of the most important polluting sectors in the country. Since Isfahan province has the highest emissions of greenhouse gases in the industrial sector in the country.
Material and methods:
in this study, was estimated CO2 shadow price by using Stochastic Nonparametric Envelopment of Data Approach in the energy intensive industries for this province. Financial data including annual sales, labor force, cost of raw materials and capital stock were collected from the audited financial statements of companies for the year ending 2017, and the amount of energy consumption and the type of energy consumed and the percentage of each one, collected and Completed using a questionnaire from the technical department of the factory.
Results and discussion:
One of the hypotheses of this study was the difference in CO2 shadow prices in different industries, which showed that most selected industries have different shadow prices. The results show that the highest average shadow price with 143,214 Rails for per ton of CO2, belongs to the non-metallic industry group which are mostly included in the factories of cement group and refractory bricks. Metal industry with iron and steel production plants and other non-ferrous metals with an average shadow price of 52,246 Rails per ton of CO2 is ranks second place and then petrochemical and chemical industries with an average price of 5,700 Rails are in the third place.
Conclusion:
The results showed that environmental regulations should be determined and adjusted to suit each industry because of the significant difference in the marginal cost of pollution reduction in the study groups. The use of market-based pollution reduction methods instead of control methods and groundwork to create pollution permit market in the country, considering that it allows the cost of controlling and reducing pollution at the lowest cost, is another suggestion of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental pollution
  • bad output
  • Shadow price
  • StoNED Methodology