مقایسه مدل‌های Wavelet-MLP و Wavelet-GMDH در پیش‌بینی هدایت الکتریکی (EC) و نسبت جذب سدیم (SAR) در رودخانه زاینده‌رود

مسعود کرباسی؛ سعیده دیندار

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 135-152

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش تقاضای آب و گسترش آلودگی منبع ­های آب در اثر افزایش فعالیت‌های کشاورزی، شهری و صنعتی موجب ایجاد مشکل­ های ‌محیط زیستی در بسیاری از منطقه ­های جهان شده است. افزایش قابل توجه بار آلودگی و گوناگونی آلاینده‌ها‌ی مختلف شهری، کشاورزی و صنعتی نیاز به مدیریت تلفیقی کمی و کیفی سیستم‌های منبع­ های آب را بیش از پیش ...  بیشتر

ارزیابی دو الگوریتم داده کاوی CART و CHAID در پیش بینی دمای هوای ایستگاه سینوپتیک اراک

مهدی پناهی؛ سیدحسن میرهاشمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 53-58

چکیده
  امروزه با توجه به خشکسالی های اخیر و گرمایش زمین مدل سازی و پیش بینی پارامترهای اقلیمی امری اجتناب ناپذیر به نظر م یرسد که در میان روش های موجود استفاده از الگوریتم های داده کاوی در پییش بینی عناصر اقلیمی کاربرد وسیعی پیدا کرده است، لذا در این پژوهش دو الگوریتم داده کاویCART و CHAID درپیش بینی دمای هوای ایستگاه سینوپتیک اراک مورد ارزیابی ...  بیشتر