مکان یابی لندفیل شهری با تلفیق معیارهای محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی در شهرستان نایین و تخمین گازهای خروجی احتمالی از آن

محمدعرفان کاغذچی؛ سعید پورمنافی؛ رضا پیکان پور فرد

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 53-70

https://doi.org/10.52547/envs.2021.35488

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش بی رویه جمعیت و به دنبال آن افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تولید انواع پسماند در منطقه ها ی شهری گردیده است. اگرچه دفن آخرین گزینه در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد؛ اما در کشورهای در حال توسعه ، دفن، یک روش معمول مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد. دفن پسماند در محل ها ی دفن ا ز طریق فرایندهای بی هوازی طبیعی سبب ...  بیشتر

پتانسیل‌سنجی بهره‌برداری انرژی از لندفیل سراوان در شهر رشت با رویکرد ارزیابی چرخه حیات

علی احمدی ارکمی؛ مریم ملک پور

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 205-224

https://doi.org/10.52547/envs.35875

چکیده
  سابقه و هدف:دفن پسماند در لندفیل‌ها افزون بر ایجاد آلودگی‌، سبب تولید گازهای گلخانه‌ای نیز می‌شود. یکی از بهترین روش‌ها جهت بررسی میزان اثرهای محیط‌زیستی لندفیل، محاسبه و مقایسه سنجه‌های ارزیابی چرخه حیات (LCA) جهت تعیین پایداری نسبی است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرهای محیط‌زیستی و ملاحظات اقتصادی روش‌های مختلف مدیریت بیوگاز ...  بیشتر

ارزیابی اثرهای دفن زباله بر میزان غلظت فلزهای سنگین در آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: آزادشهر)

سارا عبداللهی؛ سید محمدحسین حسینی؛ ریحانه دهقان

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.29252/envs.18.1.151

چکیده
  سابقه و هدف: پایش کیفیت آب­ های زیرزمینی در اطراف محل دفن زباله از لحاظ محیط زیستی بسیار مهم می­ باشد. به ­دلیل زیادی جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی و پیشرفت تکنولوژی، مواد زائد جامد گوناگون حاصل از فعالیت­ های انسانی و صنعتی در حال افزایش می­ باشد. هدف از این پژوهش، بررسی کیفیت شیمیایی و غلظت عناصر سنگین سرب، کادمیوم، روی و مس ...  بیشتر