ارزیابی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در رسوب های سطحی سواحل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، (بندر عسلویه)

سامان رستمی؛ حسن امینی راد؛ عزیر عابسی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 217-232

چکیده
  سابقه و هدف: فعالیت‌‌های اکتشافی استخراجی و پالایشگاهی در طول سالیان اخیر زیان­ های زیادی به محیط‌ زیست خلیج‌فارس وارد کرده است. در تحقیق حاضر منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی انرژی پارس در بخش شمالی خلیج‌فارس که محل تجمع انبوه تأسیسات استخراج، پالایش، فرآوری و صادرات نفت و گاز است مورد بررسی قرار گرفته است. همه‌ساله میزان ­های متنابهی ...  بیشتر