1. بررسی فاکتورهای موثر در میزان تولید CO2 در واحدهای صنعتی استان اصفهان با کاربرد آنالیز خط مرزی

بهزاد صنعتی نیا؛ محمد هادی ابوالحسنی؛ عاطفه چمنی

دوره 18، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 45-56

http://dx.doi.org/10.29252/envs.18.1.45

چکیده
  سابقه و هدف: با آغاز عصر صنعتی و رشد روزافزون تولید و مصرف، تغییرات بسیاری در زندگی انسان­ ها رخ داده است. نیاز به انرژی و تامین آن از سوخت ­های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی سبب نشر شدید گازهایی مانند کربن دی­اکسید (CO2) در جو شده است. مواد و روش ­ها: بمنظور بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر تولید دی اکسید کربن در واحدهای صنعتی ...  بیشتر

2. اثر افزایش دی‌اکسید کربن، تنش خشکی و اشعۀ فرابنفش بر برخی از صفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پاییزه

حمیدرضا توحیدی مقدم؛ بهزاد ثانی؛ حسینعلی شیبانی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 57-72

چکیده
  سابقه و هدف: خشکی، تابش و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن، سه تنش عمده محیطی هستند که امنیت غذایی بشر را تهدید می‌کنند. در دهه‌های اخیر تحقیقاتی در زمینه تاثیر هر یک از این سه عامل بر رشد و تولید گیاهان زراعی انجام شده است، اما تحقیقی که مشتمل بر اثر متقابل این سه عامل بر صفات کمی و کیفی کلزا باشد در دسترس نیست. بر این اساس این آزمایش با هدف ...  بیشتر