رویکرد حفاظتی به گونه در حال انقراض سُرخدار (.Taxus baccata L) با بهینه‌‌سازی کشت کالوس برای تولید تاکسول

مرضیه سرمدی؛ ناصر کریمی؛ محمد حسین میرجلیلی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 213-228

چکیده
  سابقه و هدف: گیاه سُرخدار بعنوان مهمترین منبع تولید ترکیب ضد سرطان تاکسول، یکی از گونه‌های جنگلی بومی ایران است. این گیاه به دلیل رشد و زادآوری پایین و برداشت بی‌رویه از طبیعت در شمار گونه‌های در معرض انقراض قرار دارد. استفاده از تکنیک کشت بافت می‌تواند رویکرد بهره­برداری از این گیاه باارزش برای تولید تاکسول را از عرصه ­های طبیعی ...  بیشتر

بررسی تنوع زیستی تعدادی از ژنوتیپ‌های برتر فندق (Corylus avellana L.) منطقه فندقلو بر اساس برخی از خصوصیات میوه و شرایط محیطی

جواد فرخی؛ سونا حسین آوا؛ مهران اوچی اردبیلی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 159-172

چکیده
  سابقه و هدف: زیستگاه فندقلو بزرگ‌ترین خزانه ژنی فندق در شمال غرب ایران است. تنوع آب‌وهوایی و تکثیر مداوم جنسی، تنوع ژنتیکی غنی را بین فندق‌های این ناحیه به وجود آورده است. هدف از این پژوهش، تجزیه‌وتحلیل تنوع زیستی ژنوتیپ‌های برتر فندق در زیستگاه فندقلو با استفاده از بررسی همبستگی بین صفات، روش‌های تجزیه به مؤلفه اصلی و تجزیه خوشه‌ای ...  بیشتر