کلیدواژه‌ها = خدمات اکوسیستمی
بررسی اثرات تغییر پوشش زمین بر روی عرضه خدمات اکوسیستمی منتخب (منطقه موردمطالعه: شرق استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48308/envs.2024.1301

مهدیس سادات؛ اسماعیل صالحی؛ محمدجواد امیری


تحلیل جامع آسیب پذیری محیط زیست دشت یزد-اردکان با دیدگاه سیستمی؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 249-268

10.52547/envs.2021.1015

وحید موسوی؛ مهدی حیات زاده؛ ایوب کرمی؛ نیره پورملائی


تغییرات در کاربری اراضی و خدمات اکولوژیک محدوده سد سهند با استفاده از تکنیک سنجش‌ازدور

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 207-224

فرهاد نوری؛ هادی ویسی؛ رضا میرزایی تالارپشتی


بررسی اثر تنوع‌ زیستی بر شاخص‌های بهره‌وری و ثبات در موستان‌های شهرستان تاکستان

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 13-22

مسعود قزوینی؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کورس خوشبخت؛ محمدعلی نجاتیان