کلیدواژه‌ها = خدمات اکوسیستمی
تحلیل جامع آسیب پذیری محیط زیست دشت یزد-اردکان با دیدگاه سیستمی؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 249-268

10.52547/envs.2021.1015

وحید موسوی؛ مهدی حیات زاده؛ ایوب کرمی؛ نیره پورملائی


تغییرات در کاربری اراضی و خدمات اکولوژیک محدوده سد سهند با استفاده از تکنیک سنجش‌ازدور

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 207-224

فرهاد نوری؛ هادی ویسی؛ رضا میرزایی تالارپشتی


بررسی اثر تنوع‌ زیستی بر شاخص‌های بهره‌وری و ثبات در موستان‌های شهرستان تاکستان

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 13-22

مسعود قزوینی؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کورس خوشبخت؛ محمدعلی نجاتیان