کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی کلانشهر تهران با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 121-138

10.48308/envs.2022.1226

عادل خزایی؛ مجید عباسپور؛ ساسان بابایی کفاکی؛ لعبت تقوی؛ یوسف رشیدی


ارزیابی مکانی و زمانی غلظتPM2.5 در استان خوزستان و بررسی عوامل موثر بر آن

دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 199-222

10.52547/envs.2022.33613

کاظم رنگزن؛ علیرضا زراسوندی؛ مصطفی کابلی زاده؛ شاهین محمدی؛ جاسم میاحی


بررسی کاربرد سنجش از دور در آشکارسازی آلودگی‌های نفتی دریا

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

علی اکبر متکان؛ محمد حاجب؛ زینب آذرخش


تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر مورفولوژی رودخانه کارون (مطالعه موردی: محدوده سد گتوند تا تنگ عقیلی شوشتر)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

سحر رضائیان؛ سید علی جوزی؛ مریم ایزدنیا؛ جعفر مرشدی؛ نسرین مرادی مجد


کاربرد تحلیل تشخیص خطی در تفکیک گندم از سایر محصولات بر روی تصاویر ماهواره ای

دوره 4، شماره 2، دی 1385

مرتضی عاشورلو؛ عباس علیمحمدی؛ پرویز رضائیان؛ داود عاشورلو