استراتژیهای بهره مندی ازانرژی خورشیدی غیرفعال در ساخت اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی روستای دهسلم)

بهار بیشمی؛ سمانه اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1318

چکیده
  با توجه به افزایش جمعیت و استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی، پیش بینی می شود؛ منابع سوختی حداکثر تا سال 2300 پاسخگوی نیازهای بشر باشند و این یعنی لزوم بهره گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر. لذا انرژی خورشـیدی می تواند راهکاری مناسب جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلودگیهای زیستی و نیز راهبردی جهت کمک به توسعه پایدار مناطق کمتر توسعه یافته ...  بیشتر