مدل سازی Cd خاک‌های اطراف معادن نمک گرمسار براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP)

سمیه محرمی؛ مهدی صادقی پور مروی؛ رحمان شریفی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 153-168

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1251

چکیده
  سابقه و هدف: در طی دو دهه گذشته، مدل­سازی به کمک رایانه برای شبیه­ سازی عناصر سنگین توسعه قابل توجهی کرده است. برآورد آلودگی خاک نقش مهمی در کنترل آلودگی و مدیریت زمین دارد. اما در مناطقی با وسعت بالا، جمع آوری داده ­ها به روش مستقیم به لحاظ هزینه و زمان چالش برانگیز است. در سال­ های اخیر،کاربرد روش­ های غیر مستقیم مانند شبکه ...  بیشتر