رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان خوی در برابر تغییرات اقلیمی

مریم شریعت‌زاده؛ مسعود بیژنی؛ سعید مرید

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 139-152

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1243

چکیده
  سابقه و هدف: پدیده تغییر اقلیم به هر گونه تغییر بلندمدت در شرایط آب‌ و ‌هوایی اطلاق می­ گردد. امروزه بحرانی‌ترین تهدید زیست‌محیطی علیه کره زمین، تغییرات اقلیمی است. از طرفی تغییرات اقلیمی که در دهه­ های اخیر بر شدت آن افزوده شده، مدیران آب، مصرف ­کنندگان آب و بـه طـور کلـی برنامـه ­ریـزان و تصمیم ­سازان را با چالش­ های جدی ...  بیشتر