بررسی روند تغییرات اندوتوکسین از منبع تامین آب آشامیدنی تا آب خروجی از تصفیه خانه (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود)

ریحانه دهقان؛ خسرو پیری؛ اصغر عبدلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1302

چکیده
  سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی آلودگی اندوتوکسین به تفکیک اندوتوکسین کل، اندوتوکسین آزاد و متصل به ذرات از سرچشمه رودخانه جاجرود تا سد لتیان و ورودی آب این سد به تصفیه خانه تا آب خروجی و تصفیه شده به منظور شناسایی منبع و سرنوشت انواع اندوتوکسین، شناسایی نقاط کلیدی و بحرانی این آلاینده نوظهور در طول مسیر رودخانه جاجرود و همچنین ...  بیشتر

ارزیابی تغییرات هیدرواکولوژیک رودخانه هلیل رود و نقش سدهای در دست بهره برداری در ایجاد آن

ناهید احمدی؛ حسین مصطفوی؛ خسرو پیری؛ حسین زینی وند

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1228

چکیده
  سابقه و هدف: گرچه آب عنصر اصلی توسعه پایدار به شمار می ­رود، اما پروژه­ های سدسازی در راستای مدیریت منابع آب در سال­ های اخیر نتوانسته است تعادل میان مصارف انسانی و نیاز آبی اکوسیستم ­های طبیعی را به گونه ­ای حفظ کند که ضمن بهره ­برداری با اهداف اجتماعی و اقتصادی، حیات  پایدار سیستم ­های رودخانه ­ای نیز تضمین شود. ...  بیشتر