مطالعه تنوع و کلونیزاسیون قارچ‌های میکوریز آربوسکولار منطقه حفاظت‌شده کلاه‌قاضی، استان اصفهان

نفیسه سادات موسوی؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان؛ نرگس حاتمی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1182

چکیده
  سابقه و هدف: قارچ‌های میکوریز آربوسکولار یکی از مهم­ترین ریز جانداران مفید خاکزی هستند که قادر به برقراری رابطه هم­زیستی همیاری با ریشه بیش از 80 درصد گونه‌های گیاهی آوندی می‌باشند. این قارچ‌ها سبب بهبود جذب مواد معدنی (به‌ویژه فسفر) و آب شده و تحمل گیاه میزبان در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی مختلف مانند عوامل بیماری­زا، ...  بیشتر