ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) محل دفن زباله های شهری ، شهر ارومیه با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع (RIAM)

میر جواد غیبی؛ سجاد چهره‌قانی؛ مهدیه عظیمی یوشانلویی؛ زهرا درویشی قولنجی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1103

چکیده
  سابقه و هدف: با افزایش بی­رویه جمعیت در شهر‌ها دفع ایمن پسماند یک مشکل اساسی برای این کلان­ شهرها محسوب ‌می‌شود. مسئله دفن و محل آن در انتهای مسئله دفع پسماند قرار دارد. دفن پسماند ‌معمول‌ترین روش برای دفع در جوامع شهری کشور ایران و سایر کشورهای جهان محسوب ‌می‌شود. برای همین ارزیابی اثرات زیست­ محیطی آن برای کاهش اثرات زیست­ ...  بیشتر