شبیه‌سازی تولید و کارایی مصرف آب ارقام بهاره کلزا در اقلیم‌های گرم و معتدل

سجاد رحیمی مقدم؛ خسرو عزیزی؛ حامد عینی نرگسه؛ سید احمد کلانتر احمدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1213

چکیده
  سابقه و هدف: کلزا یکی از مهم ­ترین گیاهان روغنی در سراسر دنیا می­ باشد. کشت این گیاه به علت درصد روغن بالای آن (حدود 40 تا 45 درصد روغن) می­ باشد. با این حال، در سال­ های اخیر سطح زیر کشت گیاه کلزا به علت کمبود آب کاهش پیدا کرده است. کاربرد ارقام مقاوم به خشکی و دارای کارایی مصرف آب بالا می ­تواند به توسعه سطح زیرکشت و افزایش تولید ...  بیشتر