انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب برای بازسازی معدن مس سونگون با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی AHP-SMARTER-TOPSIS

عباس آقاجانی بزازی؛ احمد ادیب؛ مریم شاپوری؛ محمد علی فرجودی آهنگری؛ امیر حسین بانگیان تبریزی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 185-198

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1067

چکیده
  سابقه و هدف: وسعت زمین­ های تحت تأثیر فعالیت­ های معدن­ کاری بویژه محل­ های انباشت باطله، روز به روز افزایش می­ یابد. در نتیجه هر روز ضرورت اجرای احیای معادن نیز بیشتر احساس می­ شود. جهت بازسازی معدن، به ­منظور هر نوع استفاده بعدی از زمین­ های تحت تأثیر و حفاظت از محیط‌زیست منطقه، انتخاب و کاشت گونه ­های گیاهی یکی از مرحله­ ...  بیشتر