بررسی نگرش نوین محیطزیستی جوامع بومی نسبت به خدمات اکوسیستم جنگل (مطالعه موردی: جنگل های شیاده و دیوا)

حمید حاجی زاده؛ اصغر فلاح؛ ساره حسینی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1082

چکیده
  سابقه و هدف: اکوسیستم جنگل بعنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می‌کند که حفظ و نگهداری آن باید هدف اساسی فعالیت‌های انسان قرار گیرد. اما امروزه به دلیل مشکلات و چالش‌های محیط‌زیستی برای آن، بررسی نگرش و رفتار جوامع بومی جهت حفاظت از آن اهمیت زیادی پیدا کرده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ...  بیشتر

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ و تهدید‌ و ارائه راهبردهای مدیریتی طرح‌های بهره‌برداری و ممنوعیت بهره‌برداری چوبی جنگل

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ حمید امیرنژاد؛ ساره حسینی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 135-154

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1064

چکیده
  سابقه و هدف: در سال ­های اخیر از مهمترین چالش­ ها در مدیریت جنگل­ های هیرکانی، ادامه روند بهره ­برداری جنگل­ های هیرکانی و عدم اجرای ممنوعیت بهره ­برداری (تنفس جنگل) است؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید طرح ­های بهره ­برداری و ممنوعیت بهره ­برداری جنگل از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی ...  بیشتر